Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Ezra 3

A A A
Alkitab Versi Borneo
6Sejak hari pertama pada bulan ketujuh, mereka mula mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun begitu, asas Bait Suci Tuhan masih belum diletakkan.

7Oleh sebab itu mereka memberikan wang kepada tukang batu dan tukang kayu, juga memberikan makanan, minuman, serta minyak kepada orang Sidon dan Tirus, supaya mereka membawa kayu araz dari Lebanon ke laut dekat Yopei, menepati keizinan yang diberikan kepada mereka oleh Kores, raja Parsi.