Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Daniel 9

A A A
Alkitab Versi Borneo
2APada tahun yang pertama dalam zaman pemerintahannya itu, aku, Daniel, mengamati dalam kitab-kitab bahawa menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia jumlah tahun sebelum berakhirnya keruntuhan Yerusalem ialah tujuh puluh tahun.