Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Persembahan Bahan Makanan

Persembahan berupa hasil bumi yang diberikan bani Israel untuk memuliakan Allah atas berkat-Nya dalam panen. Dipersembahkan dengan persembahan minuman untuk menyertai korban bakaran setiap hari, setiap hari Sabat, setiap Bulan Baru, dan pada hari-hari raya (Bil 28).