Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Molokh

Dewa sembahan bangsa Amon yang upacaranya meliputi pengorbanan kanak-kanak (Im 20:2-5). Namanya bererti 'raja.'