Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Korban Sukarela

Korban persembahan yang dipersembahkan bani Israel untuk bersyukur kepada Allah kerana hati mereka tergerak, bukan kerana mereka telah bernazar atau telah melakukan suatu pelanggaran atau dosa (Kel 35:21-29; 36:3-7).