Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yesaya 5

A A A
Alkitab Versi Borneo
22Malangnya mereka yang jaguh minum air anggur,

dan juara mencampurkan minuman keras,