Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Rahsia

Rancangan penyelamatan dunia yang dinyatakan dengan kedatangan Yesus Kristus tetapi tidak dapat difahami oleh dunia (Rm 16:25; Kol 2:2).