Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Persembahan Minuman

Persembahan berupa hasil kebun anggur yang diberikan bani Israel untuk memuliakan Allah atas berkat-Nya dalam panen. Dipersembahkan dengan persembahan bahan makanan untuk menyertai korban bakaran setiap hari, setiap hari Sabat, setiap bulan baru dan pada hari-hari raya (Bil 28).