Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Pembesar

Pembawa kekuasaan pemerintahan di daerah-daerah yang dikuasai kerajaan seperti Raja Firaun (Kej 42:6), Raja Babel (2Raj 25:22), Kerajaan Roma (Kis 13:7-8; Kis 18:12), dan pemerintahan lain. Nama lainnya ialah Gabenor.