Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Nazaret

Sebuah bandar di daerah Galilea tempat Maria dan Yusuf tinggal dan kampung Yesus Kristus selama tiga puluh tahun sehingga Dia ditolak oleh orang sekampungnya (Mat 2:23).