Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Mukjizat

Sesuatu perbuatan yang ajaib dan mengandung kuasa yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam, serta memperlihatkan pekerjaan penyelamatan atau kekuasaan Allah kepada umat-Nya.