Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kitab Suci

Dalam PB, Kitab Suci kadang-kadang bermaksud "tulisan-tulisan suci yang telah dikumpulkan." Juga digunakan untuk membawa erti "Taurat (Musa) dan kitab-kitab para nabi" atau "Alkitab" (Luk 24:27,44).