Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Kanaan

Bangsa keturunan Kanaan, cucu Nuh, yang menghuni Tanah Palestin purba (Tanah Kanaan). Kerana dosa-dosa mereka, Allah mengaturkan supaya bangsa ini diusir atau ditakluki oleh bani Israel yang seterusnya mengambil alih Tanah Kanaan sebagai milik pusaka (Ul 4:37-38), berdasarkan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub (Kel 6:2-3; Im 18:24-28).