Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Jemaah

Himpunan umat Allah yang mengasihi dan mematuhi-Nya dengan segenap jiwa, hati dan akal serta mengasihi satu sama lain (Mat 22:37-39). Kata dalam bahasa asli Yunani, ekklesia, berasal daripada dua perkataan, keluar dan memanggil; orang yang dipanggil keluar untuk menjadi murid Kristus ialah Jemaah atau Gereja.