Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Imam Besar

Imam yang bertanggungjawab dalam ibadat di Khemah Suci. Harun ialah orang pertama yang memegang jawatan ini, dan keturunannya kemudian melanjutkan jawatannya.