Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Hari Pendamaian

Hari raya untuk menghapuskan segala dosa bani Israel ('mendamaikan' manusia berdosa dengan Allah). Korban berperanan penting dalam perayaan yang diselenggarakan lima hari sebelum Perayaan Pondok Daun (Im 16; Bil 29:7-11).