Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Dekapolis

Nama untuk sepuluh buah kota yang terletak di seberang timur Sungai Yordan (Mat 4:25; Mrk 5:20) dan penduduknya terdiri daripada orang yang berbahasa Yunani.