Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Bukit Zaitun

Bukit di sebelah timur kota Yerusalem (Mat 21:1).