Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Kamus Perincian

Betlehem

Pekan di daerah Yudea tempat Yesus Kristus dilahirkan (Mat 2:1).