Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Matius 26

A A A
Alkitab Versi Borneo
29Tetapi, Aku berkata kepadamu, Aku tidak akan minum air anggur lagi hinggalah pada hari Aku minum yang baru bersamamu dalam kerajaan Bapa-Ku."