Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Matius 22

A A A
Alkitab Versi Borneo
37AYesus menjawab, " 'Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu dan dengan sepenuh fikiranmu.' 38Inilah perintah yang terutama dan terpenting.