Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Lukas 1

A A A
Alkitab Versi Borneo
15Akerana dia akan menjadi mulia di mata Tuhan. Dia tidak akan minum air anggur atau minuman keras kerana dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya lagi.