Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Hakim-Hakim 13

A A A
Alkitab Versi Borneo
4Maka peliharalah dirimu, jangan minum air anggur atau minuman keras dan jangan makan sesuatu yang haram.