Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Hakim-Hakim 13

A A A
Alkitab Versi Borneo
14Janganlah dia makan sesuatu yang berasal daripada pokok anggur; atau minum air anggur atau minuman keras dan dia tidak boleh makan sesuatu yang haram. Dia mesti patuh kepada segala yang Kuperintahkan kepadanya."