Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yesaya 56

A A A
Alkitab Versi Borneo
12Kata mereka, "Datanglah, aku akan mengambil air anggur!

Kita akan minum minuman keras!

Esok akan sama seperti hari ini,

bahkan lebih hebat lagi."