Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yesaya 28

A A A
Alkitab Versi Borneo

Terhadap pemimpin-pemimpin sesat di Yerusalem

7Mereka ini pun terhuyung-hayang kerana air anggur dan tersandung kerana minuman keras:

baik imam mahupun nabi terhuyung-hayang kerana minuman keras.

Mereka kacau oleh air anggur,

mereka terhuyung-huyung oleh minuman keras.

Mereka terhuyung-hayang apabila menerima penglihatan,

goyah pergerakan mereka ketika memberikan keputusan.