Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Yesaya 24

A A A
Alkitab Versi Borneo
9Orang tidak lagi minum air anggur sambil bernyanyi,

arak terasa pahit bagi peminumnya.