Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Imamat 10

A A A
Alkitab Versi Borneo
9"Baik kamu mahupun anak-anakmu tidak boleh minum apa-apa air anggur atau apa-apa minuman yang memabukkan ketika kamu masuk ke dalam Khemah Pertemuan, supaya jangan kamu mati. Ini suatu peraturan tetap yang berkuat kuasa seterusnya bagi kamu turun-temurun,