Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Ezra 1

A A A
Alkitab Versi Borneo

Raja Kores melepaskan orang buangan pulang

1APada tahun pertama zaman pemerintahan Kores, raja Parsi, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Parsi itu, untuk memenuhi firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Lantas raja itu menulis perisytiharan dan menyiarkannya di seluruh kerajaannya. Demikianlah bunyinya:

2B"Beginilah titah Kores, raja Parsi, 'Tuhan, Allah semesta langit, mengurniakan segala kerajaan di bumi kepadaku dan Dia menugaskan aku untuk membina sebuah bait bagi-Nya di Yerusalem, di Tanah Yehuda.