Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Bilangan 6

A A A
Alkitab Versi Borneo
3Amaka hendaklah dia menjauhkan dirinya daripada meminum air anggur dan minuman yang memabukkan. Dia tidak boleh minum cuka daripada anggur ataupun cuka minuman yang memabukkan, tidak boleh minum pelbagai air buah daripada buah anggur, juga tidak boleh makan buah anggur, baik yang segar mahupun yang kering.