Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Amsal 31

A A A
Alkitab Versi Borneo
6Berikanlah minuman keras kepada orang yang hampir mati,

dan air anggur kepada orang yang getir hatinya.