Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

Amsal 31

A A A
Alkitab Versi Borneo
4Tidaklah patut bagi raja, hai Lemuel,

tidaklah patut bagi raja minum air anggur,

atau bagi para penguasa menginginkan minuman keras.