Senarai Buku
Tutup

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

2 Petrus 2

A A A
Alkitab Versi Borneo
19Mereka menjanjikan kebebasan, sedangkan mereka sendiri hamba kebinasaan – kerana seseorang yang dikalahkan itu menjadi hamba kepada yang mengalahkannya.